Dzika Plaża to jedyne Kąpielisko na Zalewie Zegrzyńskim. Zobacz dlaczego najlepiej wybrać się na plażę do Nieporętu..

Kąpielisko strzeżone na Zalewie Zegrzyńskim w Nieporęcie
Kąpielisko strzeżone na Zalewie Zegrzyńskim w Nieporęcie

Dzika Plaża – jedyne kąpielisko na Zalewie Zegrzyńskim w sezonie 2018.

„16 czerwca rozpoczyna się sezon kąpieliskowy na Dzikiej Plaży, najpopularniejszym miejscu wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Zegrzyńskim. Słowo kąpielisko ma  kluczowe znaczenie dla bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Fakt, że Dzika Plaża ma status kąpieliska świadczy przede wszystkim o tym, że organ prowadzący, w tym przypadku gmina Nieporęt, przeszedł skomplikowane procedury organizacyjne. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, od 2011 roku kąpieliska to obiekty spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa, w tym normy europejskie, które są stale monitorowane w trakcie trwania sezonu kąpielowego i odpowiednio zarządzane.

Jak organizuje się kąpielisko?

Mało kto wie, ze proces uzyskiwania statusu kąpieliska na rok następny zaczyna się już we wrześniu.  Niezbędna dokumentacja, którą należy zgromadzić, jest bardzo obszerna i wymaga czasu. Należy przedstawić m.in. potwierdzenie z Sanepidu o doskonałej jakości wody, przygotować we własnym zakresie dokument o profilu wody, który wymaga uzupełnienia tabeli, zawierającej 186 pozycji. Dokumenty te wysyła się celem uzgodnienia do 8 instytucji, w tym m.in. Wód Polskich, Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego. Następnym etapem jest wystąpienie z wnioskiem do wójta i podjęcie przez Radę Gminy stosownej uchwały. Ale to jeszcze nie wszystko – należy uzgodnić z Sanepidem harmonogram poboru próbek wody, uzyskać od Urzędu Żeglugi Śródlądowej zgodę na  zamknięcie akwenu w celu wyznaczenia kąpieliska, wykonać operat wodno-prawny, zawrzeć umowę na ochronę ratowniczą na plaży, uprzątnąć plażę specjalistycznym sprzętem do przesiewania piasku i otrzymać pozwolenie wodno-prawne. Istotne jest też, że organizator kąpieliska zobowiązany jest do systematycznego badania jakości wody w czasie trwania sezonu i podawania wyników do publicznej wiadomości. Gwarantuje to bezpieczeństwo zdrowia osób kapiących się.

Nic dziwnego, że niewielu organizatorów wypoczynku decyduje się na przejście tej trudnej procedury i częściej widzieliśmy jedynie miejsca wykorzystywane do kąpieli, które zatwierdza rada gminy, a które dopuszczało Prawo Wodne. Dopuszczało, bo nowelizacja prawa ze stycznia tego roku wprowadziła istotne zmiany w tym zakresie. Teraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Cieszmy się więc, że mamy na terenie gminy Nieporęt bezpieczne kąpielisko, jedyne w powiecie i jedno z niewielu na Mazowszu, i możemy korzystać z pełnego sezonu kąpielowego.”

Źródło: https://www.nieporet.pl/promowane/dzika-plaza-kapielisko/

Rowerów wypożyczanie w Legionowie

Rowerem nad Zalew Zegrzyńki
Rowerem nad Zalew Zegrzyńki

W Legionowie są dwa miejsca, w których możemy bezpłatnie wypożyczyć rower. Jedno znajduje się w w Centrum Komunikacyjnym przy ul. Kościuszki 8A w Legionowie w Punkcie Informacji Turystycznej. Punkt jest czynny w dni powszednie w godzinach 9:00-17:00. W weekendy i święta w godz. 10:00-18:00. W punkcie na dworcu mają również przyczepki i foteliki do przewozu dzieci.

Drugi punkt wypożyczania rowerów w Legionowie znajduje się na terenie Arena Legionowo, ul. Chrobrego 50B (tel: 22 766 45 33). Bezpłatna wypożyczalnia rowerów w Arenie Legionowo od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 – 18.00.  Wypożyczalnia na Arenie ma również przyczepki i foteliki do przewozu dzieci, zapinki rowerowe, kamizelki odblaskowe.

 

 

W Serocku jest muzeum poświęcone tradycjom rybackim i flisakom. Zobacz co i kiedy możesz zobaczyć.

izba_pamieci_tradycji_rybackich_serock_mapa
izba_pamieci_tradycji_rybackich_serock_mapa

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku ma charakter muzealny. Mieści się w zrewitalizowanym budynku dawnej szkoły. Jest tam nowoczesna multimedialna ekspozycja, poświęcona dziejom Serocka i okolic. Zwiedzanie jest bezpłatne.

Adres:

Serock, ul. św. Wojciecha 1
tel. 22 768 32 95
e-mail: izbapamieci@serock.pl

Godziny otwarcia:

  • środa – czwartek: 10:00-15:00
  • piątek, sobota, niedziela 11:30-17.30

Dla grup zorganizowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwe jest udostępnienie ekspozycji w innym niż ww. czasie. W tym celu najlepiej dzwonić do Izby – 22 768 32 95 lub tel. do Ref. Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku – 22 782 88 43.

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

Otwarte turnieje siatkówki plażowej w Wieliszewie

siatkowka_plazowa_wieliszew_plaza
siatkowka_plazowa_wieliszew_plaza

Na plaży w Wieliszewie w lipcu i sierpniu rozegrane zostaną turnieje siatkówki plażowej. Wpisowe od drużyny to 20 zł. Więcej informacji pod telefonem 22 782 21 44, lub przez email sport@wieliszew.pl

Terminy turniejów siatkówki plażowej:

  • 15-07-2018
  • 29-07-2018
  • 12-08-2018

Turnieje siatkówki plażowej organizuje Referat Sportu Urzędu Gminy Wieliszew. Organizator wszystkich chętnych zaprasza do zapoznania się z regulaminem ( poniżej ) i do zapisów.

REGULAMIN OTWARTYCH TURNIEJÓW PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ

1. ORGANIZATOR:
 Referat Sportu UG Wieliszew
2. CEL ZAWODÓW:
 popularyzacja piłki siatkowej plażowej,
 aktywny wypoczynek.
3. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW:
 15.07.2018r.
 29.07.2018r.
 12.08.2018r.
(turnieje rozegrane zostaną na Plaży Gminnej w Wieliszewie przy ulicy 600-lecia o godzinie 16.00 )
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 drużyna składa się z 2 zawodników (wpisanych do protokołu zawodów),
 każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Otwartych Turniejach Plażowej Piłki Siatkowej musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału na turniejach lub składa własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do gry w plażową piłkę siatkową,
 w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału w Otwartych Turniejach Piłki Siatkowej Plażowej musi złożyć właściwy prawny opiekun.
5. SYSTEM ROZGRYWEK:
 mecze będą rozgrywane według ustalonego terminarza,
 poszczególne turnieje będą rozgrywane systemem ustalonym przez organizatora w dniu zawodów, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, turnieje odbywać się będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową,
6. SPRAWY DYSCYPLINARNE:
 sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.
7. WARUNKI TECHNICZNE:
 mecze odbywać się będą na jednym boisku.
8. PRZEPISY GRY:
 obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.
9. ZGŁOSZENIA DRUŻYN:
 Liczy się kolejność zgłoszeń
 Organizator dopuszcza udział 6 drużyn w turnieju
 Zgłoszenia przyjmowane są w Referacie Sportu pod nr tel. 22 782 21 44 lub email: sport@wieliszew.pl
10. SPRAWY FINANSOWE:
 wpisowe – 20 zł od dwuosobowej drużyny wpłacone przed każdym turniejem do organizatora.
11. NAGRODY:
 I miejsce – ( pamiątkowe statuetki – 2 sztuki) + dyplom,
 II miejsce – dyplom,
 III miejsce – dyplom.
12. SPRAWY KOŃCOWE:
 organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów,
 organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę,
 organizator zabezpiecza sędziów,
 organizator zobowiązuje zespoły do dokonania ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie przed każdym turniejem,
 mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza,
 za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada,
 w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator,
 organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu,