Kontakt

Jeśli tylko chcesz się podzielić informacją, która dotyczy Zalewu Zegrzyńskiego to zapraszamy do kontaktu info@zalewzegrzynski.pl lub korespondencja tradycyjna ul. Sowińskiego 14/41, 05-120 Legionowo lub telefonicznie: 500 188 141.

 

Administratorem danych osobowych jest eBiznes Artur Śliwiński (eBiznes) z siedzibą w Legionowie, przy ul. Sowińskiego 14/41 (NIP: 536-110-82-82)

Cele i podstawy przetwarzania

Podane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych jest eBiznes w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały przez Państwa udostępnione.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW eBiznes zostały określone w naszej Polityce Prywatności.