Czy dawny obyczaj może być atrakcją turystyczną? Tak. Oto przykład. W trzeci tygodniu lipca każdego roku w Wielkiej Brytanii odbywa się liczenie łabędzi. Spisywanie łabędzi ma tradycję rodem z XII wieku.

Ale od początku. Dawno temu prawo do hodowli łabędzi miał tylko władca. Znakowanie łabędzi zaczęło się w XV wieku i trwa do dziś. Co roku królewscy inspektorzy pływają po Tamizie i oceniają stan królewskich ptaków. Łabędzie są łapane, mierzone i znakowane. Przy okazji sprawdzana jest kondycja ptaków, dokonywane są ewentualne zabiegi np. wyciąganie haczyków wędkarskich, opatrywanie ran od wiatrówek. Niestety akty chuligańskie są narastającym problemem. Po znakowaniu impreza ma swój kulinarno towarzyski finał w miejscowości Abingdon obok Oksfordu.

A jak to wygląda możemy zobaczyć w materiale Associated Press

Dodaj komentarz