Na plaży w Wieliszewie w lipcu i sierpniu rozegrane zostaną turnieje siatkówki plażowej. Wpisowe od drużyny to 20 zł. Więcej informacji pod telefonem 22 782 21 44, lub przez email sport@wieliszew.pl

Terminy turniejów siatkówki plażowej:

  • 15-07-2018
  • 29-07-2018
  • 12-08-2018

Turnieje siatkówki plażowej organizuje Referat Sportu Urzędu Gminy Wieliszew. Organizator wszystkich chętnych zaprasza do zapoznania się z regulaminem ( poniżej ) i do zapisów.

REGULAMIN OTWARTYCH TURNIEJÓW PIŁKI SIATKOWEJ PLAŻOWEJ

1. ORGANIZATOR:
 Referat Sportu UG Wieliszew
2. CEL ZAWODÓW:
 popularyzacja piłki siatkowej plażowej,
 aktywny wypoczynek.
3. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW:
 15.07.2018r.
 29.07.2018r.
 12.08.2018r.
(turnieje rozegrane zostaną na Plaży Gminnej w Wieliszewie przy ulicy 600-lecia o godzinie 16.00 )
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 drużyna składa się z 2 zawodników (wpisanych do protokołu zawodów),
 każdy zawodnik dopuszczony do uczestnictwa w Otwartych Turniejach Plażowej Piłki Siatkowej musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału na turniejach lub składa własnoręcznie podpisane oświadczenie o zdolności do gry w plażową piłkę siatkową,
 w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału w Otwartych Turniejach Piłki Siatkowej Plażowej musi złożyć właściwy prawny opiekun.
5. SYSTEM ROZGRYWEK:
 mecze będą rozgrywane według ustalonego terminarza,
 poszczególne turnieje będą rozgrywane systemem ustalonym przez organizatora w dniu zawodów, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, turnieje odbywać się będą zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową,
6. SPRAWY DYSCYPLINARNE:
 sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.
7. WARUNKI TECHNICZNE:
 mecze odbywać się będą na jednym boisku.
8. PRZEPISY GRY:
 obowiązują przepisy gry w siatkówkę plażową.
9. ZGŁOSZENIA DRUŻYN:
 Liczy się kolejność zgłoszeń
 Organizator dopuszcza udział 6 drużyn w turnieju
 Zgłoszenia przyjmowane są w Referacie Sportu pod nr tel. 22 782 21 44 lub email: sport@wieliszew.pl
10. SPRAWY FINANSOWE:
 wpisowe – 20 zł od dwuosobowej drużyny wpłacone przed każdym turniejem do organizatora.
11. NAGRODY:
 I miejsce – ( pamiątkowe statuetki – 2 sztuki) + dyplom,
 II miejsce – dyplom,
 III miejsce – dyplom.
12. SPRAWY KOŃCOWE:
 organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów,
 organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę,
 organizator zabezpiecza sędziów,
 organizator zobowiązuje zespoły do dokonania ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie przed każdym turniejem,
 mecze odbywać się będą wg ustalonego terminarza,
 za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada,
 w sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator,
 organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu,

Dodaj komentarz