Piotr Ruszczewski oraz Mirosław Czerny z fundacji Przystań Wisła są zwolennikami budowy śluzy na Tamie w Dębem, co pozwoli na utworzenie Warszawsko – Zegrzyńskiej Pętli Wodnej. Prezentacja koncepcji odbyła się w Żeglarskim Klubie Turystycznym PTTK „Rejsy” w Warszawie na ulicy Solec 8 w dniu 14 czerwca 2018. Kto nie był ma szansę zapoznać się z założeniami projektu, którego celem jest nie tylko udrożnienie zapory w Dębem dla ruchu wodnego!

W zapowiedzi spotkania czytamy: – „Istotą projektu jest użeglownienie stopnia Dębe na Narwi, piętrzącego Zbiornik Zegrzyński. Oznacza to reanimację po kilkudziesięciu latach przerwy ujściowego odcinka Narwi, między Zbiornikiem Zegrzyńskim a Wisłą w Modlinie. Umożliwi to zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej na tym obszarze. Rozbudowa sieci przystani byłaby szansą nie tylko dla turystyki wodnej wraz z profesjonalną żeglugą pasażerską, ale i na promocję szlaków lądowych wzdłuż pętli oraz okolicznych atrakcji turystycznych.

Projekt zyskał poparcie wielu osób ze środowisk turystycznych, żeglugi profesjonalnej, nauki, samorządów terytorialnych i parlamentarzystów. Obecnie autorzy poszukują środków na prace studyjne dotyczące użeglownienia ujściowej Narwi i stopnia Dębe oraz zaplanowanie sieci przystani.

Mirosław Czerny – dziennikarz i ekspert turystyki wodnej. Pomysłodawca Pętli – z jego inicjatywy wpisana była w 2006 roku do Strategii Rozwoju Turystycznego Województwa Mazowieckiego.

Piotr Ruszczewski – żeglarz, kajakarz i płetwonurek, animator turystyki wodnej. Założyciel i prezes Fundacji Przystań Wisła. Za jego zachętą i z jego udziałem opracowana została obecna koncepcja Pętli.”

Poniżej link do opracowania, które autorzy udostępniają: https://drive.google.com/file/d/0B8LwTyD60z3ibWZyTFFkTnk3bDg/view?usp=sharing
Prosimy o poszanowanie praw autorskich. Miłej lektury i zapraszamy do dyskusji.Kontakt do autorów na stronie tytułowej opracowania.

Czy chcesz móc pływać z Warszawy przez Zalew do Modlina i do Warszawy? Czym chcemy pływać? Kajaki, jachty żaglowe, barki? Jakie warunki powinny być spełnione? Gdzie powinna być śluza? Jak chronić środowisko naturalne? Pisz: e-mail do ZalewZegrzynski.pl

Dodaj komentarz